HUDOBNÁ NÁUKA OPATOVÁ

ŠTVRTOK

Opatová

15.00 – 15.45

PŠ + 1,2. roč.

Opatová

15.45 – 16.30

3,4. roč.

HUDOBNÁ NÁUKA DOLNÁ PORUBA

UTOROK

Dolná Poruba

15.00 – 15.45

PŠ + 1,2. roč.

PIATOK

Dolná Poruba

12.30 – 13.15

3,4. roč.

Dolná Poruba

13.30 – 14.15

5,6,7. roč.

HUDOBNÁ NÁUKA OMŠENIE

UTOROK

Omšenie

13.45 – 14.30

PŠ + 1. roč.

Omšenie

16.00 – 16.45

2,3. roč.

Omšenie

17.00 – 17.45

4.,5.,6.,7., roč.

TANEČNÝ ODBOR OMŠENIE

PONDELOK

Omšenie

13.30 – 15.00

2. + 3. ročník

Omšenie

15.00 – 16.45

PŠ + 1. ročník

STREDA

Omšenie

13.45 – 15.15

2. + 3. ročník

Omšenie

15.15 – 16.45

PŠ + 1. ročník

TANEČNÝ ODBOR OPATOVÁ

UTOROK

Opatová

13.30 – 15.00

1. + 2. ročník

TANEČNÝ ODBOR DOLNÁ PORUBA

PONDELOK

Dolná Poruba

13.45 – 14.30

1,. roč.

Dolná Poruba

15.00 – 16.30

PŠ 2

Streda

Dolná Poruba

13.00 – 14.30

1,. roč.

VÝTVARNÝ ODBOR OPATOVÁ

PONDELOK

Opatová

13.30 – 15.00

 

Opatová

15.00 – 17.25

VÝTVARNÝ ODBOR DOLNÁ PORUBA

UTOROK

Dolná Poruba

12.30 – 14.50

PŠB, 1,3.roč.

VÝTVARNÝ ODBOR OMŠENIE

ŠTVRTOK

Omšenie

12.45 – 15.00

1,. roč.

Omšenie

15.00 – 17.20

1.,2.,3.,4. roč.

 

PIATOK

Omšenie

12.00 – 14.45

PŠB

Dolná Poruba

15.00 – 46.30

PŠA + PŠB