O škole

Súkromná základná umelecká škola,

629, Omšenie, vznikla 1. 9. 2006, kedy bola na základe rozhodnutia ministerstva školstva zaradená do siete škôl. Zakladateľkou  školy bola pani učiteľka Elena Buranová.
Od  1.9.2017 prevzal vedenie školy 
Škola poskytuje umelecké vzdelanie deťom v obciach Omšenie, Dolná Poruba a v mestskej časti Opatová – Trenčín. Škola má zriadené 3 odbory: hudobnývýtvarný a tanečný. V hudobnom odbore ponúkame vyučovanie na nástrojoch: zobcová  a priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, klavír, keyboard, spev, akordeón, heligónka, bicie nástroje, gitara.