SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OMŠENIE

Tanečný odbor,

trieda pani učiteľky Lucky Palčekovej a Bibiany Michalcovej a ich folklórny tanec.

HUDOBNÁ ŠKOLA AKTUALITY

 

Prihlásiť sa do našej hudobnej školy môžete cez E – FORMULÁR, alebo dodatočne v augustovom termíne.

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 do našej hudobnej školy budú dňa:

25.8.2020 v Omšení a Dolnej Porube od 14.00 do 16.00

26.8.2020 v Opatovej DK o 14.00 do 16.00

 

dňa 9.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,
naša hudobná škola obnoví vyučovanie dňa 17.6.2020 – streda.

Vyučovanie, prípadné stretnutia budú prebiehať podľa dohody s vyučujúcim.

Vyučovanie aj naďalej prebieha dištančnou formou, online …

O spôsobe odovzdávania vysvedčení Vás budeme informovať..

Hudobná škola pripravila pre Vás YOUTUBE kanál , kde si môžete pozrieť naše videa. Môžete sa priamo prekliknúť na YOUTUBE  kanál kliknutím na ikonu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, alebo nám dajte like.

V premíere si môžete pozrieť naše prvé video aj tu na stránke školy.

Video je venované mamičkám.

Mesiac Máj je vonovaný koncertom. Tento rok online na youtube.

Naši tanečníci z  Dolnej Poruby z triedy p. učiteľky Kristínky Bavlnkovej si pripravili krátky tanec.

Video klip s dielne pani učiteľky Terezky Ďatelinkovej a jej žiakov venovaný mamičkám.

Oznam pre rodičov!!!

Rodičia, ktorí chcete svoje dieťa prihlásiť do hudobnej školy Omšenie, môžete tak urobiť prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu najneskôr do 26.6.2020:  https://www.szusomsenie.sk/e-prihlaska/
.

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020

Presný termin upresníme najneskôr do 15.8.2020