SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OMŠENIE

Chceli by ste prihlásiť vaše dieťa do hudobnej školy? 

Prijímacie skúšky do hudobnej školy:

 

Chocholná – Velčice  – 31.5.2021 od 14.30 do 17:00 
Opatová KD  – 2.6.2021 od 14.30 do 17:00 
Omšenie  – 3.6.2021 od 14.30 do 17:00 
Dolná Poruba  – 4.6.2021 od 14.30 do 17:00