SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OMŠENIE

Chceli by ste prihlásiť vaše dieťa do hudobnej školy? 

Začíname 5.9.2022

Ak chcete prihlásiť svoje dieťa do hudobnej školy, môžete vypísať E – FORMULÁR – PRIHLÁŠKA