SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OMŠENIE

Chceli by ste prihlásiť vaše dieťa do hudobnej školy? 

Talentové skúšky:

– 13.6.2022 Dolná Poruba od 14.00 do 16.00

– 14.6.2022 Omšenie od 14.00 do 16.00

– 15.6.2022 KD Opatová od 14.00 do 16.00

KONCERT SPOJENÝ S VÝSTAVOU ŽIAKOV UMELECKÉHO ODBORU

31.5.2022 o 16.30 v KD Opatová