SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OMŠENIE

Chceli by ste prihlásiť vaše dieťa do hudobnej školy? 

Napíšte nam mail na: szusomsenie@gmail.com, alebo zavolajte 0905 226 758