SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OMŠENIE

Chceli by ste prihlásiť vaše dieťa do hudobnej školy?

14.5.2024 o 17.00

Koncert žiakov SZUŠ Omšenie – DK Opatová

16.5.2024 o 17.00

Koncert žiakov Dolná Poruba (ZUŠ Omšenie)

– ZŠ Dolná Poruba o 17.00

20.5.2024 od 14.00 – 16.00

Prijímacie skúšky do hudobnej školy Opatová/Omšenie

(v priestoroch DK Opatová)

odbor: hudobný, výtvarný

23.5.2024 od 14.00 – 16.00

Prijímacie skúšky do hudobnej školy Omšenie

(v priestoroch ZŠ)

odbor: hudobný, tanečný, výtvarný

27.5.2024 od 14.00 – 16.00

Prijimacie skúšky do hudobnej Dolná Poruba (ZUŠ Omšenie)

(v priestoroch ZŠ Dolná Poruba)

odbor: hudobný, tanečný, výtvarný