ÚLOHA č. 1

Videá posielajte sem: sabinaschubertova@gmail.com

Videá posielajte do: 8.12.2020

Úloha za odmenu

ŽIDOVKA popis tanca

Zajačí je sólový tanec šikovnosti. Tancovali ho na zábavách mládenci, dievky iba občas. Neskôr sa stal tanečnou hrou pre deti.

AKO SA TANCOVAL?

V Čermanoch (dedina medzi Topoľčanmi a Nitrou) si mládenec vzal dva prúty alebo dlhé palice a položil ich cez seba do kríža + V rytme piesne tieto palice šikovne preskakoval tak, aby neporušil prekríženie palíc a zároveň na žiadnu nesmel skočiť. Ostatní mládenci mu do tanca spievali a posmeľovali ho. Mládenci vždy hrali o stávku. Ten, ktorý prehral im musel zaplatiť pálenku. 

 

ÚLOHA:

My si našu stávku obrátime. Tanečník alebo tanečníčka, ktorý/á mi pošle ako prvý/á video, ako tancuje dva tance odo mňa dostane obojček (vyšívaný golierik) na košeľu alebo rukávce.

Tanec č. 1 – Zajačí

Zober mame metlu, mop, prekríž ich a nahraj video ako podľa seba tancuješ Zajačí tanec. (Na vytvorenie kríža, môžeš použiť čokoľvek – šnúrky, varechy, ihlice na pletenie…)

Inšpirovať sa môžeš aj tu:

https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko1j882?content=CAIR_DIV_VIDEO_1&contentDo=urn:nbn:sk:cair-do3o9cg

 https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/slk-t3goz1?content=CAIR_DIV_VIDEO_1&contentDo=urn:nbn:sk:cair-do3owu8

 Tanec č. 2 – Pec nám spadla / Bašistovská

Tento tanec sme už tancovali aj na hodine. Tlieskali sme si počas neho do dlaní a o stehná alebo lýtka. Je na tebe či pri tanci budeš sedieť alebo stáť. Ak však zatlieskaš mimo rytmus a nesprávne našu stávku si prehral/a.

ŽIDOVKA popis tanca

Židovka / Drcaná je strofický tanec, ktorým tanečníci na dedine parodovali pánske tance. Názov má podľa piesne Šla židovka, na ktorú sa tancuje. Niekedy sa volá aj Drcaná podľa pohybu, ktorý tanečníci robia v druhej časti tanca.

POSTAVENIE NA ZAČIATKU TANCA:

Tanečníci ho tancujú v pároch, postavených za sebou tak, aby tvorili kruh. Tanec začína kráčaním po kruhu v protismere točenia hodinových ručičiek. Chlapec stojí vľavo (bližšie do kruhu), dievča vpravo (na vonkajšej strane kruhu).

DRŽANIE:

– V tomto tanci sa tanečníci pôvodne držia v čardášovom držaní (čelom k sebe – tak ako pri tanci Vodená) alebo vo valčíkovom držaní.Valčíkové držanie: dievča položí ľavú ruku dlaňou na chlapcove rameno. Chlapec chytí pravou rukou dievča pod jej ľavou lopatkou (za rebrá). Druhými rukami sa chytia dlaňami vo výške ramena dievčaťa, prípadne trochu nižšie. Vždy platí, že chlapec drží dievča, nie naopak. (Chlapec akoby dlaňou ukazoval doľava, dievča akoby ukazovalo stop/zastav.)

– Pri úklonoch sa tanečníci nedržia.Ak tancujeme doma sami, ruky si dáme vbok 🙂

 

AKO TANCUJEME:

 • V prvej časti tanca (8 taktov) pôvodne tanečné páry v smere kruhu tancujú polku. Ak polku tancovať nevieme môžeme tancovať aj takto:
 • Tanečné páry stoja v kruhu tak, že chlapec je chrbtom otočený do kruhu a dievča čelom do kruhu. Držíme  sa v jednom z držaní a robíme bočné poskoky. Najskôr 8 poskokov do jednej strany kruhu a potom 8 poskokov na druhú stranu kruhu. 

  Ak sme šikovní, môžeme tancovať aj českú polku.

  https://www.youtube.com/watch?v=sxJe-Ib0XV4

SPIEVA SA: Šla židovka kolo krámu, nakúpila marcipánu (zmena smeru), šla židovka kolo krámu, nakúpila marcipánu,

 • V druhej časti tanca tanečníci zastavia, pustia sa a odstúpia od seba, aby sa mohli vzájomne ukloniť – uklonia sa.
 • Tanečníci sa otočia chrbtom a uklonia sa tomu, kto stojí pred nimi. Súčasne sa však snažia svojho tanečného partnera drcnúť bokmi/zadkom. 
 • Opäť sa otočia k sebe a uklonia sa. Ak sa dá drcnú súčasne toho, kto stojí za nimi.
 • Otočia sa chrbtom a uklonia sa tomu, kto stojí pred nimi. Súčasne sa však snažia svojho tanečného partnera drcnúť. 

SPIEVA SA:

žid sa smial (úklon), až plakal(úklon), žid sa smial(úklon), až plakal (úklon).

 •  Tanec pokračuje druhou slohou a tanečníci opäť tancujú polku.

VODENA popis tanca

Vodená je tanec v pomalom tempe. Tancovala sa v obci Kubra pri Trenčíne.

POSTAVENIE NA ZAČIATKU TANCA:

Tanečníci ho tancujú v pároch, postavených za sebou tak, aby tvorili kruh. Tanec začína kráčaním po kruhu v protismere točenia hodinových ručičiek. Chlapec stojí vľavo (bližšie do kruhu), dievča vpravo (na vonkajšej strane kruhu).

DRŽANIE:

 • Pri kráčaní sa tanečníci držia za ruky takto: tanečníci stoja vedľa seba. Dievča si dá pravú ruku vbok. Chlapec si dá ľavú ruku vbok. Dievča svojou ľavou rukou chytí za chrbtom chlapca za jeho ľavú ruku (ktorú má chlapec vbok). Chlapec potom chytí svojou pravou rukou za chrbtom dievča za pravú ruku (ktorú má dievča vbok).
 • Pri dvojkročke sa tanečníci postavia čelom k sebe. Dievča položí ruky na chlapcove plecia. Chlapec dievča chytí pod lopatkami (za rebrá).

 

Ak tancujeme doma sami, ruky si dáme vbok 🙂

AKO TANCUJEME:

 • Na prvé 3 takty, urobíme vpred 6 krokov.
 • Na štvrtý takt sa otočíme na druhú stranu. (Točíme sa vždy tak, aby sme si pri otočení videli navzájom do tváre.)Pri otočení môžeme do hudby aj zadupať (3 dupy na „za-hra-ďe“).
 • Znovu sa chytíme za chrbtom (teraz sa dievča chytí ako chlapec a chlapec ako dievča). A opäť kráčame 6 krokov pred.
 • Na ôsmy takt chlapec ostane stáť, dievča sa postaví pred neho a chytia sa do držania čelom k sebe.

 

SPIEVA SA: V Trenčíňe na hraďe v tej panskej zahraďe, v Trenčíňe na hraďe v tej panskej zahraďe,

 • Tanečníci spravia do kruhu dvojkročku s podrepom.
 • Dvojkročka s podrepom von z kruhu.
 • Dvojkročka smerom do kruhu.
 • Dvojkročka smerom von z kruhu. Na konci sa dievča posunie kúsok doprava, chlapec sa postaví vedľa nej a chytia sa tak ako na začiatku.

SPIEVA SA: ščepuje tam záhradníček  svatojánske jabloňe, svatojánske jabloňe.

 Kráčame na pomalšie tempo ♩=60. Poskoky robíme na rýchlejšie tempo ♩=120.