SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OMŠENIE

AKTUALITY 

Vyučovanie prerušené od 16.3.2020 do odvolania. 

Vyučovanie prebieha distančnou formou, online …

O škole

Súkromná základná umelecká škola, 629, Omšenie, vznikla 1. 9. 2006, kedy bola na základe rozhodnutia ministerstva školstva zaradená do siete škôl. Zakladateľkou  školy bola pani učiteľka Elena Buranová.
Od  1.9.2017 prevzal vedenie školy Mgr. Vladimír Ďatelinka.
Škola poskytuje umelecké vzdelanie deťom v obciach Omšenie, Dolná Poruba a v mestskej časti Opatová – Trenčín. Škola má zriadené 3 odbory: hudobný, výtvarný a tanečný. V hudobnom odbore ponúkame vyučovanie na nastrojoch: zobcová  a priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, klavír, keyboard, spev, akordeón, heligónka, bicie nástroje, gitara.

Kontakt

Mgr. Vladimír Ďatelinka

e -mail: suzusomsenie@gmail.com

telefón: 0905 226 758

SZUŠ Omšenie 629, 914 43 Omšenie